Allt du behöver veta om luftavfuktare

En luftavfuktare hjälper till att ta bort fukten i ett utrymme. Vilken typ av avfuktare som behövs beror framför allt på temperaturen i utrymmet. De tre huvudtyperna är kondensationsavfuktare, sorptionsavfuktare och varmkondensering.

Avfuktare med pekskärm, fuktighetsindikator, En luftavfuktare hjälper till att ta bort fukt i hemmet och kan såldes minska risken för mögel och andra fuktproblem. Avfuktaren löser inte omfattande fuktproblem, men för mindre utrymmen brukar det vara en mycket bra lösning för att snabbt ta bort fukten. Ur klimatsynpunkt är det dessutom mycket bättre att avfukta luften än att värma upp den eftersom uppvärmningen kräver betydligt mer energi. Att vissa hus och lägenheter blir kalla på vintern kan dels bero på hög fuktighet. Här kan du läsa mer om de olika sorterna.

Vad är en luftavfuktare?

En luftavfuktare är en maskin som samlar upp fukten i ett rum. Fukten sugs in i maskinen och samlas in i en behållare som sedan måste tömmas manuellt. Det går att köpa en luftavfuktare online till ett förmånligt pris. Vilken typ som passar dig och ditt hem beror på utrymmet där den ska användas samt vilken temperatur det är där. För privatpersoner som vill använda en luftavfuktare i uppvärmda utrymmen anses kondensavfuktare vara det bästa alternativet eftersom de är både billiga och effektiva. Det finns i huvudsak tre olika typer av luftavfuktare:

  • Kondensationsavfuktaren är till för att användas i rum och utrymmen där temperaturen är 5 °C eller mer. Om du i stället behöver avfukta ett garage där temperaturen kan sjunka så ska du använda varmkondensering.
  • Sorptionsavfuktare är en större investering eftersom det oftast är en fast installation. Den kan dock användas även vid låga temperatur ned till -20 °C. Livslängden är cirka 20 år, vilket är betydligt längre än de andra typerna av avfuktare.
  • Varmkondensering är en sorts luftavfuktare som kan avfukta kall såväl som varm luft, vilket gör den mycket effektiv. Den passar dessutom i många olika sorters utrymmen, till exempel i garage och källarutrymmen.

Vilka utrymmen kan behöva en avfuktare?

Utrymmen som kräver en luftavfuktare är oftast de med dåligt fuktskydd eller dålig ventilation, exempelvis källarutrymmen, garage och rum med dålig isolering. Hög fuktighet i rummet kan leda till mögel och andra fuktskador. Att ta itu med fuktproblem tidigt, till exempel med hjälp av en luftavfuktare, är betydligt billigare än de reparationer efter att fruktskadorna har uppstått.