Flyttbara hyresrätter, är det framtiden?

Det har nog inte undgått någon att det råder stor brist på bostäder i landet. Det gäller framför allt hyresrätter, och inte bara i storstäderna. Detta drabbar grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Kanske kan flyttbara hyresrätter vara en del av lösningen på problemet.

Byggarbetsplats i StockholmOrganisationen jagvillhabostad.nu, som arbetar med att få fram fler hyresrätter för framför allt unga, har lanserat en idé som ett av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag har nappat på. Idén är modulhus som kan placeras på tomter där det råder tidsbegränsat bygglov. När bygglovet löper ut flyttas modulerna till en annan tomt.

Som alla förstår är det här inte en idealisk lösning, men för att lösa bostadskrisen krävs många olika lösningar, en del kortsiktiga och en del långsiktiga. Sedan den här texten skrevs har dessutom ett stort antal flyktingar kommit till Sverige, och även de behöver någonstans att bo. Kanske kan modulhus bli en tillfällig lösning för en del av dem. Det första projektet planeras i Västberga, nära E4:an i södra Stockholm.