Fönsterbyte för miljö och plånbok

fönster, hus, snöFönsterbyte kan gynna både privata bostadsägare och större fastighetsbolag. Det både minskar kostnader och är snällare mot miljön, två aspekter som faktiskt går hand i hand.

EU:s nya klimatmål har satt sprätt på tänk kring energispar runt om i landet och om hemmen inte börjar spara mer energi kommer det bli svåra att nå. Värmemätare är ett förslag från EU, men enklare metoder skulle kunna vara ha större effekt och vara lättare att införa, så som att byta fönster i fler bostäder.

Fönsterbyte och isolering garanterar energispar

I en artikel publicerad av Sveriges Radio kan man läsa om att Boverket dock är helt övertygade kring förslaget som EU lagt fram kring att installera värmemätare i bostäder. Men fastighetsbolaget Wallenstam har testat på metoder och tycker sig se resultat på sina fastigheter. Familjebostäder har dock inte sett samma resultat och slopade därför mätningen av värme. Enligt dem skulle de istället kunna garantera energisparande genom byte av fönster och utökad isolering.

Täta fönster och noggrann montering

Om man som fastighetsbolag eller privat bostadsägare bestämmer sig för att byta fönster så finns det en tydlig vinning i detta. Förbrukningen av energi minskar om man väljer rätt typ av fönster, som i sin tur leder till minskade kostnader och mindre inverkan på miljön. Dessutom finns det idag många tåliga fönster, så som underhållsfria pvc-fönster. Dessa kan vara värda att skaffa i längden eftersom de är mer tåliga och inte kräver underhåll på samma sätt som äldre fönster. Byggnaden i fråga ska passa med fönsterna och ett äldre hus kanske inte passar ihop med moderna pvc-fönster. Då kanske man ska använda sig av traditionella träfönster istället. Träfönster kräver dock mer underhåll, skriver Magazin24. Men en av de viktigaste sakerna är att fönsterna är täta och isolerade, och där spelar monteringen också stor roll – annars finns det risk för att vatten tar sig in i bostaden.

Här följer andra tips för att spara energi: