Marksättning under hus

Vad finns det för orsaker till marksättning egentligen, och vad innebär detta? Vad kan en göra åt det?

marksättning

Källa: Geobear

När du helrenoverar ditt hus kan du behöva åtgärda sättningar i hus. Marksättning är ibland ett stort problem för husägare och det handlar om att grunden på en byggnad sjunker, något som orsakar stora skador på hus och konstruktioner. Anledningen till marksättning kan vara flera men hänger ofta ihop med fukthalten i jorden under husgrunden, och där är vissa jordtyper känsligare än andra. Det innebär att sårbara jordtyper krymper och sväller i förhållande till halten av fukt, något som väderförändringar kan påverka. Sand och grus är kompakta jordtyper som inte är särskilt sårbara, något som i stället kohesionsjord som lerjord och silt är.

Orsaker till marksättning

Annat som kan orsaka marksättning är vegetation nära husgrunden som påverkar marken. Det kan vara träd och buskar till exempel. Rötterna suger upp fukt ur jorden och får den att krympa, något som i sin tur får husgrunden att sjunka och eventuellt spricka på sina ställen. Fler orsaker till sättningar i hus är den mänskliga faktorn, det vill säga vattenläckor från avloppsrör som spolar bort mark och jord under huset. Kraftiga vibrationer från trafik och större byggnationer i närområdet kan även det påverka sättningen i ditt hus och leda till rörelser som orsakar sättning i marken. Det som kort sammanfattat kan leda till marksättning är alltså följande:

 

  • Byggnadens grund står på lerjord.
  • Marken under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen.
  • Vattenskada har försvagat marken och husgrunden.
  • Rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden.
  • Vibrationer och rörelser vid närliggande byggarbetsplatser.
  • Vibrationer från närliggande trafik.
  • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
  • Förändringar i miljön och omgivningarna.
  • Naturlig nedbrytning av marken under grunden t.ex. torv.
  • Växtlighet som sprider ut sig – ek, vide och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

 

Som tur är kan du få hjälp med att fixa detta och skydda ditt skadade hus från fler rörelser som gör att jorden sjunker kring grunden. Stabiliserande av mark för privata bostäder sker med geopolymerteknik och är enkel men exakt.

Det kan också vara ett torg som sjunker, och skapar lutning som är ovälkommet. Det går det att läsa mer om här. Det Stora torget i Västerås var nämligen nedgånget och då krävdes en rejäl renovering för att stabilisera marken och locka fler västeråsare att komma dit och umgås. Ett ansiktslyft var på sin plats helt enkelt.

 

Andra renoveringar på hus

Det är inte alltid bara marken under ett hus som måste ses över. Ibland behövs även torn och glasverandor renoveras, något som kan bli dyrt. Det blev det i detta fall som det skrivs om i en artikel i SVT. Det är ett societetshus vid namn Källör i Östhammar som ska återställas till sitt forna skick. Byggnaden har både höga torn och en glasveranda som behöver fixas, något som kräver en hel del professionella resurser. Då ökar givetvis prislappen på projektet, som Östhammars bygdegårdsförening ideellt arbetar med. Nu vill man att husets ägare, Östhammars kommun, går in som borgenär för et lån på en miljon för att färdigställa renoveringen. Läs mer om renovering av gamla, vackra, offentliga hus här i Svenska Yle.