Rensa luften med luftrenare

De flesta av oss känner nog till att dålig luft i städer kan påverka hälsan. Vi vet att partiklar i luften från avgaser och gummidäck kan ge andningsbesvär och astma hos både barn och vuxna. Men hur är det egentligen med våra kunskaper om inomhusluften? Dålig ventilation kan leda till mögel, och bor du i en stad kommer partiklarna in till ditt hem också. Luftrengöraren binder olika partiklar, inte bara damm.

En luftrenare bygger på en teknik som eliminerar dåliga partiklar och lukter från din inomhusluft. Olika filtlager fångar upp både hår, damm, men också matlukter, avgaser och – pollen! En dröm för många av oss, med andra ord. Dagens luftrenare är både stilrena och smarta, de läser själva av hur luften i ditt hem (eller kontor, för den delen) är, och arbetar utefter det.

Partiklar, gaser, mögel och kvalster…

Vad finns det egentligen i luften? Normalt brukar vi känna om det är dålig luft i ett rum eller inte. Det brukar vara ett gott tecken på att ventilationen är dålig. Men så finns även de subtila felen, som kanske gör att du känner dig snuvig konstant, snarkar mycket eller i allmänhet känner dig hängig hemma. Det kan vara ett tecken på att luften helt enkelt inte är nyttig för dig.

I luften finns en hel del partiklar av olika slag. Partiklarna kan variera i storlek vilket kommer avgöra om de stiger eller sjunker i luften. De är resultat av allt från vår egen hud, till brinnande ljus, tobaksrök, textilier och dylikt. I luften finns också gaser, till exempel det cancerframkallande radonet. Plaster, byggnadsmaterial och annat kan också avge så kallade flyktiga ämnen, som förorenar din hemmaluft.

I dåligt ventilerade miljöer trivs bland annat kvalster och andra allergener, därför är det viktigt att se till att luften hemma är ren. Inte bara om du är astmatiker, vill säga. Läs mer om det här. Riskerna med dålig ventilation och luft kan vara stora. Det kan bland annat leda till olika typer av mögel och kan leda till hälsobesvär. Läs mer om riskerna på boverket.se.

Arbetsmiljöverkethar sina speciella riktlinjer kring vad som är dålig luft, så upplever du att luften är dålig på din arbetsplats borde ni också diskutera möjligheterna till att skaffa luftrenare.